Ko'p xonali jamlagichlar  

  • Sana 30-06-14
  • Yuklangan 64
  • Fayl hajmi 27,92 kB
Ko'p xonali sonlarni jamlash usuli bo'yicha jamlagichlar ketma-ket va parallel jamlagichlarga bo'linadi.
Ko'pxonali ketma-ket jamlagich qo'shiluvchilarning ketma-ket kodini ular yigindisining ketma-ket kodiga aylantiradi. Ikkita ko'p xonali sonlarni qo'shish kichik xonadan boshlanib ketma-ket xonalar bo'yicha bajariladi. Qo'shish taktlarining soni qo'shiluvchilar xonalarining soniga teng bo'ladi. Har bir i- taktde Pi o'zgaruvchi sifatida oldingi taktda olingan ko'chirish *?iymati Ri+1 ishlatiladi. Ko'chirish qiymatlarini hosil qilish va ishlatish usullari bo'yicha ko'p xonali ketma-ket jamlagichlar ikki turga - ko'chirish qiymatlarini kechiktiruvchi va xotirlash jamlagichlariga bo'linadi.