SamDU o‘quv yuklamalar bazasini yaratishni loyihalash va dasturiy ta’minotini yaratish  

  • Sana 7-05-19
  • Yuklangan 16
  • Fayl hajmi 2,51 MB
I bob. Ma’lumotlar bazasini loyihalash bosqichlari va yaratish
asoslari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Ma‘lumotlar bazasining asosiy tushunchalari . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Ma‘lumotlar bazasini loyihalash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Ma‘lumotlar modellari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Ma‘lumotlar bazasini yaratish tizimlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5. Ma‘lumotlar bazasini tahrirlash uchun amaliy dastur ishlab
chiqish vositasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
II bob. Oliy ta’lim muassasining oʻquv yuklamalarini hisoblash
tizimining tafsilotlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Oʻquv yuklamalarni vaqt me‘yorlari boʻyicha hisoblashni
formallashtirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Vaqt me‘yorlariga asosan kafedraning umumiy yuklamasini
shakllantirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Kafedra oʻquv yuklamasini hisoblash va uning taqsimotini
amalga oshirish jarayoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
III bob. Oʻquv yuklamasini hisoblash va uni taqsimotini amalga
oshirish dasturiy ta’minotining tavsifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1. Ma‘lumotlar bazasining mantiqiy strukturasi va uni
shakllantirish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2. Dasturiy ta‘minotning mantiqiy strukturasi . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3. Dasturiy ta‘minotning fizik jihatdan yaratilishi . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Dastur yordamida oʻquv yuklamasini hisoblash va uni
taqsimotini amalga oshirish jarayoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68